Marca ej gv
 

EN | FR                        Harpidetza egin / Suscripción

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Estatistika Organo Espezifikoaren azken berriak jasotzeko, hurrengo formularioa bete eta sakatu "Harpidetza egin" botoiari. Harpidetza utzi nahi baduzu, sakatu "HARPIDETZA UTZI" botoia eta sartu zure posta elektronikoa.

Si desea recibir información con las últimas novdades del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, rellene el siguiente formulario y pulse el botón "Suscripción". Si desea abandonar la suscripción pulse "DAR DE BAJA" e introduzca su correo electrónico.

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa / Información básica sobre protección de datos

Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Estatistika hedapena. /
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Difusión estadística.

Arduraduna/

Responsable

Zerbitzu Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila/

Dirección de Servicios, Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

Helburua/

Finalidad

Estatistika ofizialeko buletinak bidaltzea /

Envío de boletines de estadística oficial

Legitimazioa/

Legitimación

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean /

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

Hartzaileak/

Destinatarios

Ez da daturik lagatzen /

No se prevé comunicación de datos

Eskubideak/

Derechos

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere /

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional


Honako hauen arabera beteta / En cumplimiento de:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra / Reglamento General de Protección de Datos
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa / Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Informazio osagarria / Información ampliada

Campo obligatorio
E-mail
Sexua / Sexo
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos
Entitatearen izena edo partikularra / Nombre de la entidad o indique si es particular
Aukeratu harpidetzaren hizkuntza / Seleccione el idioma de suscripción
Irakurri dut eta onartzen dut tratamenduaren helburua / He leido y acepto la finalidad del tratamiento

Por favor, seleccione las listas a las que desea suscribirse:

  • Administrazio elektronikoari buruzko estatistikak/Estadísticas sobre administración electrónica
  • Fundazio eta elkartegintzari buruzko estatistikak / Estadísticas sobre fundaciones y asociaciones
  • Langileriari buruzko estatistikak / Estadísticas sobre personal
  • Prentsa oharrak / Notas de prensaDar de baja

powered by phpList 3.0.12, © phpList ltd

 
 
 

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila - Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno